Jaarverslag 2016

De Nieuwe Veste geeft één verslag uit (bestuursverslag en jaarrekening gecombineerd) en maakt geen aparte publieksversie.
Wij willen met dit jaarverslag alle belanghebbenden op eerlijke en heldere wijze informeren over de acties en prestaties en de soms onvermijdelijke bijbehorende dilemma’s.

Het bestuursverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • hoofdstuk 1: leeswijzer en inhoudsopgave;
  • hoofdstuk 2: voorwoord voorzitter College van Bestuur;
  • hoofdstuk 3: beschrijving van het organisatieprofiel;
  • hoofdstuk 4: beschrijving van de strategie en het beleid;
  • hoofdstuk 5: beschrijving van de in 2016 behaalde resultaten;
  • hoofdstuk 6: overzicht van de belanghebbenden van De Nieuwe Veste;
  • hoofdstuk 7: verslag College van Bestuur;
  • hoofdstuk 8: verslag Raad van Toezicht;
  • hoofdstuk 9: verslag Medezeggenschapsraad
  • hoofdstuk 10: continuïteitsparagraaf

Het bestuursverslag over 2015 was anders dan de verslagen over voorgaande jaren. Het ging meer over de inhoud van het beleid, het was openhartiger en vollediger dan voorheen. Uit reacties bleek dat deze nieuwe opzet wordt gewaardeerd. Dit jaar proberen we nog scherper aan te geven wat onze doelen waren en in welke mate die zijn bereikt. Hiermee denken we weer een stap vooruit te hebben gezet naar een verslag waarmee we ons daadwerkelijk verantwoorden. De lezer beoordele zelf of dat zo is.

Zoals dat hoort bij een school gaat een groot deel van het verslag over onderwijsontwikkeling. Terugkijkend op 2016 kunnen we stellen dat de tijd van plannen maken achter ons ligt en dat er volop geïmplementeerd wordt, zoals dat plechtig heet. Dat is best verwonderlijk, want in 2016 heeft De Nieuwe Veste tegelijkertijd een drastische bezuinigingsronde beleefd. Die was nodig om te zorgen dat de financiën voldoende op orde waren om de komende jaren van krimp te kunnen overleven. De medewerkers zijn, getuige onder meer het nog steeds lage verzuim, trouw gebleven aan hun school, en dat is een compliment waard.

Door middel van discussies over toekomstscenario’s is De Nieuwe Veste zich bewust geworden dat bij nieuw onderwijs in een veranderende wereld, ook andere manieren horen om een school te organiseren. 2016 heeft de contouren opgeleverd van die nieuwe organisatie: een school die wordt gemaakt door professionele, ondernemende medewerkers die samen verantwoordelijkheid nemen voor beslissingen, voor kwaliteit, voor continuïteit, een school die niet meer afhankelijk is van wat het management heeft uitgedacht, maar die stevig leunt op voorbereidend werk van professionele ondersteuners in staf en facilitaire dienst. Een school waar gemeenschappelijkheid wordt gevonden waar dat zinvol is, en differentiatie bestaat waar dat kan. Een school waar vaste patronen zijn ingeruild voor flexibiliteit, waar nieuwsgierigheid het wint van zelfvoldaanheid. Een in alle opzichten gezonde school.

Titus Al, voorzitter College van Bestuur

Het streven van De Nieuwe Veste is om de kwaliteit van het verslag jaarlijks te optimaliseren.  Uw opmerkingen over en ideeën voor verbetering van dit verslag zijn van harte welkom. U kunt uw reactie sturen naar info@sgdnv.nl