Onze schoolgids 2016 2017

 Schoolgids 2016-2017 loc PH Hardenberg.pdf
 Schoolgids 2016-2017 locVH Coevorden.pdf

Strategisch beleidsplan de Nieuwe Veste
101.00.00-BEL Strategisch beleidsplan De Nieuwe Veste 2015-2019.pdf
101.03.00-BEL schoolplan 2013-2016.pdf

Aanmelding en toelating
204.01.00-BEL aanmelding toelating weigering en plaatsing leerlingen.pdf

Onderwijstijd / lessentabellen 
202 lessentabel -Taalklas 2016-2017.pdf
202 lessentabel PrO 2016-2017.pdf
202 Lessentabellen BGL 2016-2017.pdf
202 lessentabellen - Mavo (DP) 2016-2017.pdf
202 lessentabel Mavo 2016-2017.pdf
202 lessentabel havo 2016-2017.pdf
202 lessentabel vwo 2016-2017.pdf
202 lessentabel klas 12 hardenberg 2016-2017.pdf
202 lessentabel bovenbouw hardenberg 2016-2017.pdf

Bevorderingsnormen
205.06.00-PRO maximale verblijfsduur leerlingen.pdf
205.07.00-PRO Toelatingscode mavo 4-havo 4 havo 5-vwo 5.pdf
205.01.00-BEL bevorderingsnormen BGL 2016-2017.pdf
205.02.00-BEL bevorderingsnormen Mavo 2016-2017.pdf
205.03.00-BEL bevorderingsnormen havo 2016-2017.pdf
205.04.00-BEL bevorderingsnormen vwo 2016-2017.pdf
205.05. 00-BEL bevorderingsnormen Hardenberg 2016-2017.pdf

Klachten, bezwaar en beroep
505.01.00-PRO klachtbehandeling.pdf
505.02.01-PRO samenvatting bezwaar en beroep.pdf
505.03.00-PRO bezwaar en beroep.pdf

Informatie en communicatie
108.01.00-BEL privacy en cookies.pdf
108.02.00-PRO privacy verwerking leerlinggegevens.pdf
806.01.00-PRO informeren gescheiden ouders.pdf
800.01.00-PRO bewaartermijnen.pdf

Toetsing, RTA en examen
206.01.00-PRO examencommissie.pdf
206.02.00-PRO commissie van beroep examens.pdf
206.07. 00-BEL toetsbeleid.pdf
206.08.00-BEL toetsreglement.pdf
207.01.00-PRO reglement van toetsing en afsluiting 2016-2017.pdf

Veiligheid
Het beleid en de protocollen op het gebied van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en anti-pesten zijn opgenomen in het veiligheidsbelei 2017. 
107.01.00-BEL veiligheid 2017.pdf
107.06.00-PRO meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.pdf
107.08.00-PRO kluiscontrole.pdf
107.09.00-PRO incidentenregistratie.pdf
208.01.04-BEL gedragscode ICT 2016.pdf

Leerlingenstatuut en leerlingenraad
208.01.00-BEL leerlingenstatuut 2015-2017.pdf
508.07.00-PRO huishoudelijk reglement leerlingenraad.pdf
508.08.00-PRO huishoudelijk reglement leerlingendeelraad.pdf

Huisregels / gedragscode ICT
208.01.02-PRO huisregels 2016-2017 alle locaties.pdf
400.18.04-BEL gedragscode ICT 2016 .pdf

Protocol Time Out
302.01.00-PRO Time-Out 2015-2017.pdf

Schorsing en verwijdering
208.03.00-PRO schorsing en verwijdering leerlingen.pdf

Zorgplan
208.02.00-BEL verlof leerlingen.pdf
301.01.00-BEL SOP Coevorden 2016 -2017.pdf
301.301.01-BEL POS Hardenberg 2016-2017.pdf