Op De Nieuwe Veste kun je met Anglia meer Engels krijgen. Dat helpt je enorm bij een stage in het buitenland, tijdens een vakantie of bij een vervolgstudie. Anglia is er voor alle leerlingen van De Nieuwe Veste.

Iedere deelnemer heeft een eigen motivatie voor deelname aan Anglia; je start op je eigen niveau en kunt vervolgens steeds een stapje verder komen. 

Wat is Anglia?
Anglia is een excellentieprogramma; de leerling krijgt speciale lessen van de vakdocent Engels. Deze lessen vallen buiten het normale lesrooster. 

Aanmelding
Zo kun jij je aanmelden voor Anglia: 

  • persoonlijk bij mevrouw Wiebing in lokaal 217
  • via de mail bij mevrouw Wiebing: n.wiebing@sgdnv.nl

Test
Na je aanmelding maak je een Placement Test maken om te kijken op welk niveau je kunt instromen. Er zijn acht niveaus waarop je kunt starten:
Primary
Preliminary
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Advanced
Proficiency
Masters

Je vult het inschrijfformulier in en levert deze in bij mevrouw Wiebing. Je maakt vervolgens samen een afspraak over de Angliales.

Gratis
Meedoen met de Anglialessen is gratis! De lessen zijn één keer in de veertien dagen. Iedere leerling krijgt meer Engels op het niveau dat past. Alle lessen worden gegeven door de vakdocent Engels.

Examen en examenbijdrage
Eén keer per jaar is er examen. De examens worden in Engeland nagekeken. Voor dit examen wordt wel een bijdrage gevraagd. 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Angliacoördinator, mevrouw Wiebing:  n.wiebing@sgdnv.nl

Angliasite
Kijk ook op www.anglia.nl.