1 eeuw openbaar voortgezet onderwijs in Hardenberg


Honderd jaar geleden, in 1917, verscheen een petitie gericht aan de gemeenteraad van Hardenberg.  Het was een pleidooi voor het aanstellen van vijf leerkrachten die leerlingen van de openbare lagere  school aan de Stationsstraat les zouden gaan geven in  het voortgezet onderwijs: het begin van de openbare ULO . Dit initiatief ontwikkelde zich verder van de gemeentelijke school voor mavo aan de Piet Heinstraat tot de huidige school, De Nieuwe Veste. De Nieuwe Veste is de plek in Hardenberg waar leerlingen 100 jaar na de oprichting van de ULO terecht kunnen voor doelgericht voortgezet onderwijs. Reden genoeg voor De Nieuwe Veste om 100 jaar voortgezet onderwijs te vieren.    

Uw reüniemenu!

Vrijdag 20 oktober 2017 van 19.00 – 24.00 uur
Locatie schoolzaal De Nieuwe Veste, Piet Heinstraat 1, 7772 ZJ Hardenberg
T 0523 262170

VOOR
Van 19.00u-20.00u: Ontvangst
Hoe ziet de school er nu uit?
Interviews met reünisten

HOOFD
Van 20.00-22.00u: Ontmoetingen en herinneringen
Betrokken sprekers
Museumlokalen


TUSSENDOOR
Van 21.45-22.00u: Kijken en luisteren
Compilatie van interviews reünisten

NA
Van 22.00-24.00u: Bewegen
Muziek met live-band

EXTRA!
Bij uw vertrek krijgt u een bewaarexemplaar van de unieke reüniekrant met daarin allerlei verhalen en anekdotes vanuit het openbaar onderwijs vanaf 1968.
 

Voor de avond betaalt u een eenmalig een bijdrage van €7,50. U krijgt bij binnenkomst een gratis consumptie en een lekkernij. Als u zich hieronder via de link opgeeft, leest u hoe u de bijdrage kunt voldoen en hoe u daarna uw toegangskaart krijgt. 

De reüniecommissie kijkt uit naar uw komst. Samen maken we er een gezellige avond van!  
 

WILT U ZICH OPGEVEN VOOR DE REÜNIE OP VRIJDAG 20 OKTOBER 2017 IN HARDENBERG?

KLIK
HIER.