Hardenberg 

Dakpanklassen
In leerjaar 1 en 2 worden de niveaus gecombineerd in dakplanklassen. Wij hebben:

  • bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kader advies)
  • km-klassen (voor leerlingen met een kaderadvies)
  • mh-klassen (voor leerlingen met hoog mavo-advies)
  • hv-klassen (voor leerlingen met een havo en vwo advies)

Pas na het tweede leerjaar wordt de keuze gemaakt voor vmbo, havo of vwo.

Thuiswerkvrij onderwijs
Ons onderwijs is thuiswerkvrij. Tijdens de instructie krijg de leerling uitleg over de theorie van de vakdocent. Door deze uitleg weet de leerling precies welke flexlessen nodig zijn. In een flexles wordt de lesstof verwerkt en worden de opdrachten gemaakt en de toetsen geleerd. De vakdocent geeft in de flexles antwoord op vragen.  

Sport en Bewegen
Wij doen gezond! Onze lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door enthousiaste en vakbekwame docenten. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende sporten en we organiseren en doen mee aan verschillende sportactiviteiten. 

Vmbo: profiel Dienstverlening en Producten
Het gloednieuwe vmbo profiel Dienstverlening en Producten zet in op 21st Century Skills die in alle beroepen van pas komen. Deze brede actuele opleiding draait om communicatie, samenwerking, creativiteit, onderzoeken en ICT. Op onze locatie kunnen onze vmbo-leerlingen (basis, kader en gemengde leerweg) kiezen voor dit profiel. 

Mavo
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Leerlingen kunnen na het tweede leerjaar kiezen voor de reguliere mavo of de gemengde leerweg.

Havo
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde.

Vwo (atheneum)
Het atheneum heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Op onze locatie kan de leerling door tot en met het vijfde leerjaar.

 

Coevorden

Iedereen is ergens goed in. Dat wat je het beste kunt, doe je bij ons op het praktijkonderwijs, de kader- of basisberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de mavo, de havo, het atheneum, het gymnasium of het technasium. Als jij ook op een andere manier wilt uitblinken, kun je overleggen met je mentor of daar ook binnen schooltijd een mogelijkheid voor is. Met een extra vak misschien, of met een sport die je doet of een hobby.

PRO Coevorden
Het praktijkonderwijs is onderwijs op maat. De leerling leert in de praktijk zijn eigen mogelijkheden op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
Met het certificaat kan de leerling doorstromen naar werk in bijvoorbeeld de bouw, metaal, groen of zorg of naar een vervolgopleiding zoals de opleiding mbo niveau 1 AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

BB en KB (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) met zes profielen 
De beroepsgerichte leerwegen bieden kleinschalig onderwijs aan alle leerlingen die praktisch bezig willen zijn. Daarbij zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes. De lessen worden afgewisseld met (vak)excursies, projecten en stages. Een combinatie van leren en werken kan in het leerwerktraject.

NIEUW! In het derde leerjaar kiest een leerling zijn of haar profiel. De profielen op De Nieuwe Veste zijn:
D en P Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)

E en O Economie en Ondernemen (leren over administratie, logistiek, commercie en secretarieel)
Z en W Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)

BWI Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek, werkplaats of op kantoor)
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie (leren over brood- en banket, keuken en restaurant, organiseren en informeren)
Keuzedelen van M en T Mobiliteit en Transport (leren over vervoer)

Met het diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 2 voor de basisberoepsgerichte leerweg en het mbo niveau 3 en 4 voor de kaderberoepsgerichte leerweg.

Mavo met gemengde leerweg
De mavo heeft algemene vakken en een beroepsgericht vak, een combinatie van theorie en praktijk. Via opdrachten ontdekt de leerling waar hij of zij goed in is in de verschillende beroepsrichtingen. In de les wordt veel gewerkt met de tablet. Leerlingen werken in hun eigen tempo aan de opdracchten. Na maov kan de leerling verder in het mbo of doorstromen naar havo.  

Havo (met technasium)
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het diploma kan de leerling verder in het hbo.

Atheneum en gymnasium (met technasium)
Het atheneum en gymnasium hebben algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. In het gymnasium is er Latijn in het eerste leerjaar en Grieks vanaf het tweede leerjaar. Naast algemene vakken in atheneum en gymnasium zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het vwo- diploma kan de leerling verder naar de universiteit of in het hbo.