Hardenberg

Informatiebrochure Hardenberg 2019 voor ouders

Dakpanklassen
In leerjaar 1 en 2 worden de niveaus gecombineerd in dakplanklassen. Wij hebben:

  • bk-klassen (voor leerlingen met een vmbo basis- en kader advies)
  • km-klassen (voor leerlingen met een kaderadvies)
  • mh-klassen (voor leerlingen met hoog mavo-advies)
  • hv-klassen (voor leerlingen met een havo en vwo advies)

Pas na het tweede leerjaar wordt de keuze gemaakt voor vmbo, havo of vwo.

Thuiswerkvrij onderwijs
Ons onderwijs is thuiswerkvrij. Tijdens de instructie krijg de leerling uitleg over de theorie van de vakdocent. Door deze uitleg weet de leerling precies welke flexlessen nodig zijn. In een flexles wordt de lesstof verwerkt en worden de opdrachten gemaakt en de toetsen geleerd. De vakdocent geeft in de flexles antwoord op vragen.  

Sport en Bewegen
Wij doen gezond! Onze lessen lichamelijke opvoeding worden gegeven door enthousiaste en vakbekwame docenten. Leerlingen kunnen kennismaken met verschillende sporten en we organiseren en doen mee aan verschillende sportactiviteiten. 

Vmbo: profiel Dienstverlening en Producten
Het gloednieuwe vmbo profiel Dienstverlening en Producten zet in op 21st Century Skills die in alle beroepen van pas komen. Deze brede actuele opleiding draait om communicatie, samenwerking, creativiteit, onderzoeken en ICT. Op onze locatie kunnen onze vmbo-leerlingen (basis, kader en gemengde leerweg) kiezen voor dit profiel. 

Mavo
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. Leerlingen kunnen na het tweede leerjaar kiezen voor de reguliere mavo of de gemengde leerweg.

Havo
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde.

Vwo (atheneum)
Het atheneum heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Op onze locatie kan de leerling door tot en met het vijfde leerjaar.

 

Coevorden

Informatiebrochure Coevorden 2019 voor ouders

Iedereen is ergens goed in. Dat wat je het beste kunt, doe je bij ons op het praktijkonderwijs, de kader- of basisberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de mavo, de havo, het atheneum, het gymnasium of het technasium. Als jij ook op een andere manier wilt uitblinken, kun je overleggen met je mentor of daar ook binnen schooltijd een mogelijkheid voor is. Met een extra vak misschien, of met een sport die je doet of een hobby.

In de dakpanklas
De leerling zit in leerjaar 1 en 2 in een dakpanklas. In de dakpanklas is er les op het niveau dat aansluit bij de leerling. De docent beoordeelt op twee niveaus.
Onze dakpanklassen zijn:
bb/kb
kb/mavo
mavo/havo
havo/vwo.
Voor excellente leerlingen is er geen dakpanklas; zij komen het best tot hun recht in een aparte vwo-klas met gymnasium. Voor leerlingen van PRO Coevorden is er ook geen dakpanklas.; de leerling krijgt altijd les op het eigen niveau.

PRO Coevorden
Het praktijkonderwijs is onderwijs op maat. De leerling leert in de praktijk zijn eigen mogelijkheden op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.
Met het certificaat kan de leerling doorstromen naar werk in bijvoorbeeld de bouw, metaal, groen of zorg of naar een vervolgopleiding zoals de opleiding mbo niveau 1 AKA (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent).

BB en KB (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) met profielen 
De beroepsgerichte leerwegen bieden kleinschalig onderwijs aan alle leerlingen die praktisch bezig willen zijn. Daarbij zijn er mogelijkheden voor persoonlijke leerroutes. De lessen worden afgewisseld met (vak)excursies, projecten en stages. Een combinatie van leren en werken kan in het leerwerktraject.

In het derde leerjaar kiest een leerling zijn of haar profiel. De profielen op De Nieuwe Veste zijn:
D en P Dienstverlening en Producten (leren over beroepen en mogelijkheden)
PIE Produceren, Installeren, Energie (leren over installaties en producten)

E en O Economie en Ondernemen (leren over administratie, logistiek, commercie en secretarieel)
Z en W Zorg en Welzijn (leren over klantgericht, dienstverlenend en ondernemend zijn)

BWI Bouw, Wonen, Interieur (leren over samenwerken, specialisatie en beroepen in de fabriek, werkplaats of op kantoor)
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie (leren over brood- en banket, keuken en restaurant, organiseren en informeren)

Met het diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 2 voor de basisberoepsgerichte leerweg en het mbo niveau 3 en 4 voor de kaderberoepsgerichte leerweg.

Mavo met gemengde leerweg
De mavo heeft algemene vakken en een beroepsgericht vak, een combinatie van theorie en praktijk. Via opdrachten ontdekt de leerling waar hij of zij goed in is in de verschillende beroepsrichtingen. In de les wordt veel gewerkt met de tablet. Leerlingen werken in hun eigen tempo aan de opdracchten. Na maov kan de leerling verder in het mbo of doorstromen naar havo.  

Havo (met technasium)
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het diploma kan de leerling verder in het hbo.

Atheneum en gymnasium (met technasium)
Het atheneum en gymnasium hebben algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. In het gymnasium is er Latijn in het eerste leerjaar en Grieks vanaf het tweede leerjaar. Naast algemene vakken in atheneum en gymnasium zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het vwo- diploma kan de leerling verder naar de universiteit of in het hbo. 

Leren binnen en buiten de school
Wij horen horen en luisteren graag naar wat de leerling nog meer kan en leuk vindt. De Engelse taal misschien? Dan is er Anglia, voor meer Engelse les. Ook voor Duits en Frans zijn er soortgelijke mogelijkheden. Voor techniekfanaten is er het technasium. En verder kunnen onze leerlingen bijvoorbeeld extra sporten, goedkoper naar het theater en de film met een eigen cultuurkaart en meedoen aan een politieke jongerendag of een beroepenwedstrijd waar vaktalent getoond kan worden. Voor leerlingen met een talent op topniveau buiten school is er de talentregeling. Hiermee kunnen onze leerlingen hun talent blijven ontwikkelen en halen ze ook hun diploma.

In de school ontmoeten onze leerlingen elkaar in hetzelfde gebouw. Daarbinnen is er de eigen afdeling waar iedereen elkaar goed kent. De docenten en begeleiders kennen de en helpen waar nodig.

iPads? Jazeker! En meer!   
Een iPad is heel handig om snel informatie te vinden. Daarom gebruiken we tablets tijdens de lessen. En we hebben meer: een leerplein havo voor huiswerk maken, de technasiumwerkplaats, excursies in binnen- en buitenland, stages in de buurt, het project leerlingen voor leerlingen waarbij oudere leerlingen met de vakdocent via filmpjes vaak gestelde vragen beantwoorden en zelfs een eigen schoolradio! 

Doe maar gezond
Bij ons kun je geen snoep en chips kopen. Dat lijkt misschien saai, maar onze leerlingen vinden inmiddels van niet. In onze schoolzaal maken de mensen in de keuken graag een broodje gezond met een heerlijke smoothie. Gezonder eten zorgt voor een fit gevoel.  

Ondersteuning
Een leerling staat er niet alleen voor. De eigen mentor, leerlingbegeleider en decaan zorgen voor de persoonlijke begeleiding van iedere leerling. Als het nodig is zijn er extra vaklessen, maar ook is er begeleiding voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie en spellingproblemen. De trainingen worden gegeven door speciaal opgeleide docenten. Leerwegondersteuning is er voor leerlingen die structureel meer (individuele) aandacht nodig hebben. Iedere leerling moet de juiste keuze kunnen maken voor een goede toekomst. Daarom is er vanaf het eerste leerjaar loopbaanoriëntatie en –begeleiding en zijn er beroependoedagen en beroepenmarkten.

Ouders doen mee
De mening en ideeën van ouders horen wij graag. Dat kan heel actief als klassenouder of als lid van de ouderraad. Ouders van leerlingen in het derde leerjaar ontvangen een vragenlijst via de mail. De resultaten geven aan hoe goed wij het doen en waar verbetering nodig is.