Havo (met technasium)
De havo heeft algemene vakken waarvan leerlingen in het eerste en tweede leerjaar de basiskennis opdoen. Naast algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde zijn er profielvakken zoals economie, biologie en natuurkunde. Leerlingen met een passie voor techniek kunnen kiezen voor het technasium. Het technasium verbindt denken met doen. In de technasiumwerkplaats werken leerlingen vrijuit aan hun onderzoek of ontwerp.
In het derde leerjaar is er verdieping van de verschillende vakken en er is een stage. Met het diploma kan de leerling verder in het hbo. Een goede voorbereiding op het hbo begint al in leerjaar 1 tijdens de haco-uren.

2018-09-17 Jaarplanning.pdf