Mavo (met bèta-mavo en gemengde leerweg)
De mavo biedt algemene vorming met aandacht voor de verschillende vakken zoals de talen, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en biologie. In het eerste en tweede leerjaar werken de leerlingen veel aan hun opdrachten via de computer en tablet. Leerlingen kiezen na het tweede leerjaar voor de mbo-stroom of mavo+ of voor de gemengde leerweg. In het derde leerjaar zijn er stages.
Via het vak bèta-mavo werken leerlingen aan praktische opdrachten uit verschillende beroepssectoren. Leerlingen in de gemengde leerweg doen examen in de algemene vakken en een beroepsgericht vak. Met het mavo/gemengde leerweg-diploma kan de leerling verder in het mbo niveau 3 en 4. Of in de havo met het mavo-diploma.

Jaarplanning 2017-2018 Mavo .pdf