Ouderraad


Ouders/verzorgers hebben een stem in school via de ouderraad. In de vergaderingen komen allerlei actuele zaken en ontwikkelingen aan de orde. De sectordirecteuren zijn in adviserende zin bij de vergadering betrokken. De ouderraad informeert ouders/verzorgers via de website (menuknop organisatie, keuzemenu ouderraad) en de algemene ouderavond.

De algemene ouderavond is voor alle ouders/verzorgers. De avond wordt ingevuld met een actueel thema. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd waaruit blijkt hoe de ouderraad de jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt van ouders/verzorgers voor het schoolfonds besteed heeft. Verder is de ouderraad actief bij diverse andere activiteiten.

Stel uw vraag!
Heeft u een vraag aan de ouderraad? Klik hier.


Ouderraad Van Heeckerenlaan 

mw. I. Baks - VrieswijkDagelijks bestuur (voorzitter)
Dhr. A. Bijkerk 
mw. T. Redder - Hof Dagelijks bestuur
Dhr. R. Broekhuizen  
Mw. K. Stijnis 
Mw. E. Boesenkool - Assen  
Mw. R. van Damme - Van Veluwen  
Dhr. W. Grooten  
Mw. D. Kootstra - Palaster  
Dhr. J.T. Landman  
Mw. K. Dijkstra  
Mw. M. de Jonge  
Mw. B.D.E. Kamphuis - van Laar  
Mw. N. Rump 
Mw. E. Scholtens  
Mw. D. Zandbergen Notuliste 

 

Notulen 2017-2018 

2018-03-27 notulen.pdf
2017-12-04 notulen.pdf
2017-10-11 notulen.pdf

Notulen 2016-2017

2017-06-12 notulen.pdf
2017-04-20 Notulen.pdf
2016-12-01 notulen.pdf
2016-10-12 notulen.pdf

Notulen 2015-2016

2016-04-11 notulen.pdf
2016-01-26 notulen.pdf
2015-11-17 notulen.pdf
2015-09-14 notulen.pdf

Algemene Ouderavond 
2016-11-16 verslag Algemene ouderavond goed.pdf

Klassenouders

Een klassenouder vertegenwoordigt de ouders van de klas. Voor iedere klas worden twee klassenouders gevraagd. Zij geven aan welk onderwerpen er op de agenda komen tijdens de bijeenkomsten.

2017-2018 klassenouders.pdf