Ouderraad


Ouders/verzorgers hebben een stem in school via de ouderraad. In de vergaderingen komen allerlei actuele zaken en ontwikkelingen aan de orde. De sectordirecteuren zijn in adviserende zin bij de vergadering betrokken. De ouderraad informeert ouders/verzorgers via de website (menuknop organisatie, keuzemenu ouderraad) en de algemene ouderavond.

De algemene ouderavond is voor alle ouders/verzorgers. De avond wordt ingevuld met een actueel thema. Ook wordt het jaarverslag gepresenteerd waaruit blijkt hoe de ouderraad de jaarlijkse bijdrage die gevraagd wordt van ouders/verzorgers voor het schoolfonds besteed heeft. Verder is de ouderraad actief bij diverse andere activiteiten.

Stel uw vraag!
Heeft u een vraag aan de ouderraad? Klik hier.


Ouderraad Van Heeckerenlaan 

mw. I. Baks - Vrieswijk Dagelijks bestuur (voorzitter)
Dhr. A. Bijkerk  
mw. T. Redder - Hof  Dagelijks bestuur
Dhr. R. Broekhuizen   
Mw. K. Stijnis  
Mw. E. Boesenkool - Assen   
Mw. R. van Damme - Van Veluwen   
Dhr. W. Grooten   
Mw. D. Kootstra - Palaster   
Dhr. J.T. Landman   
Mw. K. Dijkstra   
Mw. M. de Jonge   
Mw. B.D.E. Kamphuis - van Laar   
Mw. N. Rump  
Mw. E. Scholtens   
Mw. D. Zandbergen  Notuliste 

 

Notulen 2017-2018 

2018-03-27 notulen.pdf
2017-12-04 notulen.pdf
2017-10-11 notulen.pdf

Notulen 2016-2017

2017-06-12 notulen.pdf
2017-04-20 Notulen.pdf
2016-12-01 notulen.pdf
2016-10-12 notulen.pdf

Notulen 2015-2016

2016-04-11 notulen.pdf
2016-01-26 notulen.pdf
2015-11-17 notulen.pdf
2015-09-14 notulen.pdf

Algemene Ouderavond 
2016-11-16 verslag Algemene ouderavond goed.pdf

Klassenouders

Een klassenouder vertegenwoordigt de ouders van de klas. Voor iedere klas worden twee klassenouders gevraagd. Zij geven aan welk onderwerpen er op de agenda komen tijdens de bijeenkomsten.