Schrijfwedstrijd over hedendaagse armoede

Geplaatst op 14 maart 2019

Leerlingen van de Nieuwe Veste te Hardenberg doen mee aan een schrijfwedstrijd over hedendaagse armoede.

Bedelaarskolonie de Ommerschans

40 leerlingen van 3 HAVO van de Nieuwe Veste gebruiken hun talent om een kortverhaal te schrijven over hedendaagse armoede. Doel: bewustwording. De twee beste verhalen krijgen een plek in het boek over de armoede van 200 jaar geleden en armoede nu. Een boek waar inmiddels 16 regionale schrijvers aan meedoen.

200 jaar geleden leefde bijna iedereen onder de armoedegrens. Luitenant Johannes van den Bosch wilde paupers, bedelaars, wezen en anderen maatschappelijk helpen een bestaan op te bouwen. Vanaf 1818 werden koloniën gesticht.

De bedelaarskolonie Ommerschans werd geopend in 1820. Daar moest hard worden gewerkt, op de boerderijen of in de werkplaatsen. Als er genoeg verdiend was kon ontslag worden aangevraagd. De regels waren eenvoudig: mannen en vrouwen leefden gescheiden van elkaar. Men had er een bed, voedsel en onderdak. Er werd onderwijs gegeven en medische zorg was beschikbaar. In die tijd waren dit soort voorzieningen niet voor iedereen toegankelijk.

In december 2017 is er vanuit de Vereniging De Ommerschans (stichting Jaar van de Ommerschans) het idee ontstaan om een boek uit te brengen over de armoede in Nederland van 200 jaar geleden. En dan met name de gevolgen daarvan: Opgezonden worden naar een van de bedelaarskoloniën, waaronder de Ommerschans. En dat niet alleen. Er is ook gekeken naar de armoede van nu. En de gevolgen die, helaas, ook tegenwoordig nog steeds merkbaar zijn.

Sociaal isolement
Of het nu absolute armoede (leven op het bestaansminimum) is, relatieve armoede (ongelijke verdeling van inkomens) of sociale armoede (Geen telefoon kunnen betalen, geen cadeau voor een verjaardag, of laaggeletterdheid, waardoor de sociale contacten steeds minder worden); Armoede is meer dan een tekort aan inkomen, het gaat ook over achterstelling op verschillende domeinen van het individuele en sociale leven: tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, gezondheid en maatschappelijke participatie; deelname aan sportverenigingen of organisaties, armoede gaat niet alleen over het financiële aspect, maar ook over waardering en hoe anderen naar mensen in armoede kijken.

Kinderen.
Opgroeien in armoede heeft een negatieve invloed op de cognitieve, affectieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Het verhoogt daarnaast ook de kans om ook later als volwassene in armoede terecht te komen.

Doel
Voornaamste doelstelling is bekendheid geven aan het gevoel van armoede: onzichtbare mensen zichtbaar maken. Arme mensen zijn niet zichtbaar in de maatschappij. Destijds werden ze 'opgezonden', verwijderd uit het straatbeeld. Tegenwoordig is de schaamte nog altijd zo groot dat men zich niet kenbaar maakt als zijnde arm.

In het boek wordt niet ingegaan op de juiste aanpak van armoede, niet politiek en niet beleidsmatig. Het is de bedoeling dat instanties, bedrijven en individuele Nederlanders zich betrokken en geraakt voelen door dit maatschappelijk fenomeen.

Door verhalen over armoe TOEN en NU te schrijven zijn we ons er weer van bewust geworden dat er na 200 jaar nog steeds armoede heerst in Nederland. Tijden komen samen. Nog steeds zijn er mensen die uitgesloten zijn van een als normaal beschouwde levensstandaard. Of je nou laaggeletterd bent of niet. Die bewustwording overbrengen is een doel dat wordt nagestreefd. 
Elke leerling mag zijn eigen schrijfstijl volgen, maar de verhalen moeten uiteraard zeer persoonlijk en pakkend zijn. Alle verhalen worden in de ik-vorm geschreven zodat er uniformiteit is.

Afgelopen week heeft schrijfcoach Janko Ekkel op de Nieuwe Veste enkele gastlessen verzorgd over schrijven van een verhaal. In een verkorte cursus kregen de leerlingen de belangrijkste tools over het schrijven van een kortverhaal.

< Terug