Ouderraad

Ouders hebben een stem in de ouderraad. De locatie Piet Heinstraat heeft een eigen ouderraad.  Tijdens deze vergaderingen komen allerlei zaken aan de orde die ouders en leerlingen bezighouden. In november en april worden de klassenouders van klas 1 en 2 uitgenodigd voor een terugkoppeling van desbetreffende klassen aan een afvaardiging van de ouderraad en team van school. Tijdens deze bijeenkomsten komen o.a. de door de klassenouders uitgevoerde belrondes aan de orde.

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen uit de onder-en bovenbouw en is een overlegorgaan tussen ouders en de school. De ouderraad vergadert gemiddeld zes maal per jaar in het schoolgebouw samen met de sectordirecteur die als adviserend lid aanwezig is.

Wat doet de ouderraad? 

  • De ouderraad is er in eerste instantie voor de ouders en fungeert ook als aanspreekpunt voor ouders.(*1)
  • De ouderraad helpt mee in het halen van doelstellingen van de school en wordt vaak om advies gevraagd over bepaalde aspecten. Ook geeft de ouderraad desgevraagd advies aan de school over diverse zaken.
  • De ouderraad vergadert minimaal zes maal per jaar met de sectordirecteur en organiseert een jaarlijkse ouderavond. Tijdens zo’n ouderavond wordt er veelal door externe deskundigen uitgebreid ingegaan op diverse aspecten zoals omgaan met social media, verslaving, pubergedrag etc. Alle ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.
  • De ouderraad organiseert of ondersteunt bij diverse activiteiten als aanvulling op het onderwijs in de school. Denk hierbij aan de diploma-uitreiking, ouderavonden etc.
  • De ouderraad staat in nauw contact met de ouderraad van de Nieuwe Veste Coevorden en de medezeggenschapsraad (MR).
  • Indien nodig, kan de ouderraad bemiddelen tussen u en de school, advies geven en eventueel doorsturen naar de juiste instanties of personen binnen de school.

Vrijwillige ouderbijdrage
Binnen de ouderraad kunnen diverse activiteiten opgezet worden die bekostigd worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Afgelopen jaar mochten wij de leerlingen een prachtige groepsfoto aanbieding als herinnering aan het schooljaar. Ook de jaren ervoor mochten wij iets blijvends aanbieden met hulp van uw bijdrage. Ook voor de komende jaren willen wij dit initiatief graag voortzetten en zijn uw hulp hierbij nodig.

Hoe doet u dat?
Via de school heeft u per mail eenmalig (bij aanvang van uw kind op deze school) een gebruikersnaam en inlogcode ontvangen van IDEALNET. In deze betaalomgeving kunt u de schoolkosten voldoen, maar ook de bijdrage voor de ouderraad aanvinken. Als u deze aanvinkt, wordt dat bedrag bij ons gestort en kunnen wij de extra activiteiten blijven doen.

Wilt u ook eens een mening over iets waarmee u te maken hebt horen en advies krijgen van andere ouders, of wilt u een keer een vergadering bijwonen dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via ons mailadres: ouderraad@sgdnv.nl

Algemeen

Ouderraad Piet Heinstraat 

dhr. R. Alfring/mevr. M. Niewoldvoorzitter 
mevr. I. Hospers secretaris 
dhr. H. Veurinkpennigmeester                                                                                               


Algemeen lid:
Dhr. D. Odink
Mevr. E. Hudepohl
Mevr. H. van der Haar
Dhr. E. Janssen

Adviserend lid:
Dhr. E. Lippold

Notulen Ouderraad 2017-2018
Notulen Ouderraad 19 april 2018.pdf
Notulen Ouderraad 1 februari 2018.pdf
Notulen Ouderraad 11 januari 2018.pdf
Notulen Ouderraad 5 oktober 2017.pdf

Klassenouders

Naar aanleiding van de belrondes wordt er een verslag opgesteld. Hieronder kunt u de verslagen inzien.
Belronde november 2018.pdf
Terugkoppeling belronde april 2018.pdf
Terugkoppeling belronde november 2017.pdf