Regeling devices voor schooljaar 2018-2019

Een tablet op school is steeds meer een belangrijk hulpmiddel bij de lessen en een welkome aanvulling op de mix van leermiddelen, ook op De Nieuwe Veste.

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het eerste leerjaar kunnen een tablet met een eenmalige korting via De Nieuwe Veste aanschaffen. De tablet wordt volledig eigendom van de leerling.

Het gaat om de Apple iPad (model 2018), 32 GB of 128 GB. De keuze is gevallen op dit merk en type, omdat deze goed aansluit bij alle toepassingen op school, een lange batterijduur heeft en lang meegaat.

Aanschaf van de iPad via school met korting van 50 euro
De Nieuwe Veste neemt eenmalig een deel van de kosten voor haar rekening; de ouder krijgt een korting van € 50.

Prijzen
De adviesprijs voor het type iPad 32 GB is € 359.
De prijs met 10% korting van de leverancier en de korting van De Nieuwe Veste is: € 273 (inclusief BTW)

De adviesprijs voor het type iPad 128 GB is € 449.
De prijs met 10% korting van de leverancier en de korting van De Nieuwe Veste is: € 354 (inclusief BTW)

Bestellen bij Studywise
U bestelt en betaalt de iPad bij Studywise (onderdeel van Switch IT Solutions) op de speciale pagina voor De Nieuwe Veste. Bij de bestelling kunt u zelf kiezen of u, voor eigen rekening, een beschermcase, een verlengde garantie en een verzekering af wilt nemen.

Gespreide betaling
Wanneer u de iPad (32 GB) liever niet in één keer wilt of kan betalen, kunt u bij het afrekenen kiezen voor de optie gespreide betaling via iDEALnet. Voor deze regeling heeft De Nieuwe Veste samen met Studywise en iDEALnet een regeling afgesloten. Deze oplossing heet Quonect. U doet een aanbetaling van € 50,-- en daarna betaalt u €10,92 per maand.

32 GB of 128 GB?
Voor normaal educatief gebruik volstaat 32 GB. Als de gebruiker de tablet ook privé volop wil gaan gebruiken, kan het zijn dat 128 GB beter past. Het is ook mogelijk bestanden te bewaren in iCloud en Office 365.

Verlengde garantie en verzekering via Switch IT Solutions
Naast de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar, heeft u de mogelijkheid om deze te upgraden naar 3 jaar voor een bedrag van € 39,--. Daarnaast kunt u ook kiezen voor garantie + schade, 3 jaar voor € 99,--. Bij de optie garantie + schade ontvangt u van Switch, als de voorwaarden van toepassing zijn, een nieuw apparaat bij schade. Deze verzekering geldt voor thuis, onderweg en op school. De Nieuwe Veste is niet verzekerd voor schade aan apparatuur van leerlingen.

Wat als…
De leerling al een tablet/ laptop/ chrome- of streambook heeft met een scherm van maximaal 12 inch groot van een ander type?
De leerling kan een ander merk/type dan de genoemde iPad gebruiken, maar het kan zijn dat dan niet alle toepassingen mogelijk zijn; bepaalde apps bijvoorbeeld zijn alleen geschikt voor de iPad.

De ouder die debiteur is dit bedrag niet kan betalen en/of geen tablet aan wil schaffen?
Voor deze leerlingen bestaat de mogelijkheid ’s ochtends op school een leen-iPad op te halen, maar moeten die ’s middags weer inleveren (mag dus niet mee naar huis). Evt. huiswerk moet op school worden gemaakt. Deze optie is gratis. Een verzoek hiertoe dient u voor 10 augustus in te dienen bij het volgende e-mailadres: info@sgdnv.nl

Vouchercode
Bij de bestelling wordt om een vouchercode gevraagd. Deze code staat in de brief over de start van het schooljaar.

(Met deze combinatie kan 1 keer een bestelling gedaan worden. Aan gescheiden ouders vragen we zelf te overleggen wie de aanschaf doet.)

De iPad wordt op het door u, bij de bestelling, aangegeven huisadres afgeleverd in de week van 27 augustus 2018.

De website waar u kunt bestellen is (zonder www.): http://denieuweveste.studywise.nl

Heeft u vragen over het bestellen, dan kunt u bellen met Switch Customer Support op: 0900 – 2357948.

Mobile Device Management (MDM)

We maken gebruik van Mobile Device Management (MDM) voor tablets.

De Nieuwe Veste werkt in de klas met mobiele devices (laptops, tablets, chromebooks). Zowel voor de leerling als de docent is een optimaal gebruik wenselijk. Dat betekent onder andere:
dat er zicht is op de devices van de leerlingen tijdens de les; waar is de leerling ingelogd? 
dat een zoekgeraakte device op afstand beveiligd kan worden.

Deze zaken kunnen geregeld worden met een tool voor Mobile Device Management (MDM). Ook kan licentiebeheer van leermiddelen met deze software geregeld worden, zodat de licenties aan de leerlingen gekoppeld zijn op het device waar hij/zij op dat moment op werkt.

Mogelijke vragen over MDM

 1. De tablet is geen eigendom van school. Waarom beslist de school welke software op het device komt?

  U kunt als ouder nog steeds bepalen welke software u op uw device zet. Echter, als school vinden wij het noodzakelijk dat docenten in de les controle over het gebruik van devices hebben, om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Dit is alleen mogelijk als het device in de beheersomgeving (MDM) is opgenomen.

 2. Hoe wordt voorkomen dat een docent buiten de lesuren toegang heeft tot de devices?

  Is toegang tot het device door een docent wel toegestaan binnen de AVG-wetgeving?

  Toegang tot het device wordt beperkt tot binnen de les en daarmee binnen de onderwijssetting . Als school hebben wij een afweging gemaakt waarbij in acht is genomen, dat het ons doel is om kwalitatief goed onderwijs te geven en ook juist leerlingen te wijzen op hun eigen en andermans privacy . Om die reden vinden we toezicht belangrijk en noodzakelijk en is er een gerechtvaardigd belang.

 3. Wie gaat zich bezighouden met de controle of het meekijken op de devices?

  Met welke software wordt gewerkt en waarom is er gekozen voor deze programmatuur?

  Er is gekozen voor Apple Klaslokaal. Dit programma maakt het op een gebruiksvriendelijke manier mogelijk voor docenten, om controle en toezicht te hebben over de devices in de les. Hiermee wordt ongewenst gebruik van het device voorkomen. Daarnaast geeft het programma de mogelijkheid om onderwijskundige apps centraal uit te rollen. Zo verliest de docent niet onnodig tijd met het installeren van de juiste apps.

 4. Kan ik het device uit de MDM-omgeving (laten) verwijderen?

  Op verzoek is het mogelijk om het device uit de MDM-omgeving te laten verwijderen. Echter is het vervolgens niet meer toegestaan dat het betreffende device door de leerling in de les wordt gebruikt.

 5. Waarom moet mijn kind nog steeds (zoveel) zware boeken meenemen in de boekentas?

  Als school kiezen we naast papieren methodes voor aanvullend gebruik van devices in de les. We willen er daarbij voor zorgen dat docenten en leerlingen het device op een goede, nuttige en zinvolle manier gebruiken zodat het bijdraagt aan de les- en leerdoelen.

 6. Heeft de school toegang tot privacygevoelige informatie, zoals de locatie van de tablet, telefoonnummers of geïnstalleerde apps?

  De school heeft geen toegang tot deze informatie.

 7. Heb ik als ouder nog wel de mogelijkheid om zelf apps te installeren op de tablet?

  Het is nog steeds mogelijk om apps te installeren. Er worden door de school geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van de tablet thuis.