De mogelijkheid voor digitaal beter melden voor de locatie Coevorden is vervallen; beter melden kan telefonisch.