De Nieuwe Veste als werkgever

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn. De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

  • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
  • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

Actuele vacature:
Docent Nederlands met tweedegraads bevoegdheid, sector havo/vwo
 

Docent Nederlands met tweedegraads bevoegdheid

De Nieuwe Veste zoekt met ingang van 26 november 2018 een docent Nederlands in de sector havo/vwo. Het gaat om een korte periode, maar de uitdaging is er om in de beschikbare tijd jouw persoonlijke bijdrage te leveren.

Als tijdelijke collega maak je deel uit van het team en de professionele cultuur. De werkomgeving is open en transparant en je spreekt elkaar aan op ambities en gedrag. Individueel en samen met je team richt je je op de ontwikkeling van de leerling met maatwerk, differentiatie en persoonsvorming. Met deze kwaliteiten werk je aan de vorming van kritische, zelfbewuste jongeren. Je bent daarbij in staat de brug te leggen tussen je vakkennis, je set van normen en waarden die zichtbaar zijn in je gedrag en die je ook uitdraagt in de wereld buiten het klaslokaal.

De vacature ontstaat door het zwangerschapsverlof van de docent Nederlands in de onderbouw havo/vwo.  
De vervanging start op 26 november 2018 en loopt door tot en met 19 april 2019, dit is tot aan de meivakantie.

Sector en omvang |
Afdeling havo/vwo, docent Nederlands, 2e graadsbevoegd, 0,615 fte (16 lsn)                                                                                              

Wat verwachten wij van jou:
Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
Affiniteit met de doelgroep
Een flexibele instelling


Deze competenties vragen wij:
Interpersoonlijk competent
Pedagogisch competent
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Samenwerken met een team
Samenwerken met omgeving

Informatie over deze vacature
Voor informatie over de vacature kun je contact opnemen met mevrouw drs. G.W. Sulimma, sectordirecteur van havo/vwo.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 0524-593800


Wij bieden jou een fijne werksfeer en de samenwerking met enthousiaste collega’s.
De aanstelling vindt plaats in een LB –functie, conform de CAO VO 2018-2019.

Voor overige informatie kun je ook contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent.
Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 05240-593800.

Jouw brief, voorzien van je CV,  kun je zenden via sollicitatie@sgdnv.nl.