De Nieuwe Veste als werkgever

Goed onderwijs met elkaar
Op de twee locaties van De Nieuwe Veste is er onderwijs voor iedereen: de school is openbaar. In Coevorden aan de Van Heeckerenlaan en in Hardenberg aan de Piet Heinstraat. De onderwijstypen die De Nieuwe Veste aanbiedt zijn: praktijkonderwijs, beroepsgerichte leerwegen basis en kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg, mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Modern én goed onderwijs
Leren kan op allerlei manieren. De onderwijsmethoden op De Nieuwe Veste zijn modern. De landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en soms loopt de school zelfs even voorop. De Nieuwe Veste ziet leren als een manier om talent van leerlingen te ontwikkelen. Dus worden leerlingen zoveel mogelijk uitgedaagd met spannende lessen en interessante opdrachten.

Aantrekkelijke werkgever
Wie wil dat medewerkers talenten van leerlingen ontwikkelen moet een goede werkgever zijn. De Nieuwe Veste biedt medewerkers diverse mogelijkheden en faciliteiten die de school niet alleen een goede, maar ook een aantrekkelijke werkgever maken. Voorbeelden zijn: verhuisvergoeding, goedkoper fitnessen, polisvoordelen, goedkoop reizen met de trein, vergoeding voor hulpmiddelen, onder aantrekkelijke voorwaarden studeren, salderingsregeling reiskosten woon- en werkverkeer. Net als leerlingen kunnen ook medewerkers zich volop ontwikkelen. De mening en vakkundige inbreng van medewerkers wordt gewaardeerd.
Iedere medewerker:
• neemt deel aan een competentieonderzoek en maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP);
• heeft een jaarlijks POP/functioneringsgesprek met de eigen leidinggevende.

Andere pluspunten

  • Voor nieuwe docenten is er een speciaal begeleidingsprogramma;
  • De Nieuwe Veste is een opleidingsschool.

De Nieuwe Veste werkt voortdurend aan haar aantrekkelijkheid als werkgever; om die te behouden en te versterken.

Vacature docent aardrijkskunde sector vmbo
 

De sector VMBO in Coevorden is i.v.m. ziektevervanging per 7 januari 2019 met spoed op zoek naar een docent aardrijkskunde met een 2egr bevoegdheid. De vervanging loopt door tot einde schooljaar 2018-2019.

Docent aardrijkskunde, 2egr, 10 lsn, 0, 385 fte,  vv ivm ziekte 

De uren liggen vast en zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het gaat om lessen in het eerste en tweede leerjaar mavo. 

Wat verwachten wij van u:

Ervaring in examenklassen
Betrokkenheid bij onze leerlingen en de school
Affiniteit met de doelgroep
Een flexibele instelling

Deze competenties vragen wij van u:
Interpersoonlijk competent
Pedagogisch competent
Vakinhoudelijk en didactisch competent
Samenwerken met een team
Samenwerken met omgeving

Wij bieden een fijne werksfeer en samenwerking in een enthousiast team.

De aanstellingen vinden plaats in een LB –functie conform de CAO VO 2018-2019.

Daarnaast heeft De Nieuwe Veste een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en ondersteunen en faciliteren wij persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.H. Tump, personeelsconsulent, t: 05240-593800.

Uw reactie, voorzien van uw CV, kunt u zenden via sollicitatie@sgdnv.nl, t.a.v. mevrouw Tump.